Integracja infrastruktury informatycznej

Integracja infrastruktury informatycznej usprawni funkcjonowanie firmy i pracę pracowników.

Wydajna infrastruktura informatyczna, to dziś główny czynnik pozwalający na wprowadzanie nowych technologii, całościowe wykorzystanie możliwości rozwoju oraz jeden z najistotniejszych i jednocześnie najbardziej podstawowych elementów obszaru IT każdego przedsiębiorstwa.

Odpowiedni sprzęt odpowiadający za poprawne działanie systemu operacyjnego, baz danych czy aplikacji, a wszystko połączone ze sobą siecią zapewnia poprawne działanie całego środowiska.

Jednak różnorodność systemów informatycznych oraz stopień ich skomplikowania powoduje trudności w prawidłowym i sprawnym zarządzaniu zasobami.

Zintegrowanie rozproszonych elementów infrastruktury pozwala uprościć oraz scentralizować zarządzanie, przyczyniając się do znacznych oszczędności.

Nasz zespół doświadczonych konsultantów wielokrotnie pracował nad poprawą parametrów funkcjonowania infrastruktury w różnych organizacjach, opracowując wytyczne dotyczące budowy, modernizacji i rozwoju infrastruktury IT oraz doboru dostawców zalecanych rozwiązań.

Prawidłowo przeprowadzona integracja, to korzyści, ujawniające się w krótkim czasie.

Integracja infrastruktury sprzętowej

Indywidualnie dostosowane rozwiązania do przechowywania danych, w pełni kompatybilne z istniejącą infrastrukturą sprzętową.

Integracja obejmuje:

 • analizę i projekt systemu pamięci masowej
 • optymalizację działania już wykorzystywanej infrastruktury pamięci masowej
 • wybór najbardziej odpowiednich serwerów i macierzy
 • dostawę i instalację urządzeń

Integracja infrastruktury sieciowej

Dobrze zaprojektowana i wykonana infrastruktura sieciowa to podstawa działania każdej firmy.

Integracja obejmuje:

 • identyfikację celów i ograniczeń
 • analizę możliwości integracyjnych sieci
 • przygotowywanie koncepcji rozwiązania
 • wdrożenie projektu sieci
 • okres produkcyjny sieci
 • dostosowywanie istniejącej konfiguracji do nowych potrzeb

Integracja systemów informatycznych

Zapewnia łatwiejszy dostęp do wszystkich aplikacji, sprawny przepływ informacji wewnątrz firmy oraz redukcję kosztów poprzez optymalizację systemów i danych.

Integracja obejmuje:

 • diagnoza wymagań biznesowych i technicznych klienta
 • analiza środowiska oprogramowania klienta
 • przygotowywanie koncepcji rozwiązania
 • wdrożenie projektu sieci