Bezpieczeństwo IT

Bezpieczeństwo informatyczne jest dziś dla każdej firmy ważnym zagadnieniem.

W miarę rozwoju przedsiębiorstwa systematycznie rośnie ilość kluczowych danych przetwarzanych przez firmę. Nowoczesne technologie stały się nie tylko narzędziem optymalizacji i rozwoju, ale wręcz zasobem koniecznym, mającym znaczący wpływ na płynność działania przedsiębiorstwa. Całkowite zaufanie technologiom komputerowym i internetowym naraża nas na różne zagrożenia, obecne w tym obszarze. Utrata danych, włamanie do systemu to poważne problemy. Zagrożeń przybywa, ryzyko rośnie, dlatego przy tworzeniu procedur i procesów dotyczących bezpieczeństwa IT konieczne jest zidentyfikowanie realnych zagrożeń i dostosowanie do nich odpowiednich zabezpieczeń.  

Profesjonalny audyt bezpieczeństwa informatycznego pozwala zminimalizować ryzyko strat.

Obszary audytu bezpieczeństwa informatycznego:

  • Zabezpieczenia sieci firmowej LAN/WAN
  • Zabezpieczenia sieci WIFI
  • Analiza systemu kopii zapasowej
  • Analiza zabezpieczenia antywirusowego serwerów oraz stacji roboczych
  • Analiza konfiguracji serwera, stanu systemu operacyjnego, uruchomionych usług, zabezpieczeń
  • Analiza konfiguracji stacji roboczych, ich stanu technicznego, zabezpieczeń
  • Weryfikacja procedur z zakresu IT