Nowe Prawo zamówień publicznych.

Bardziej przejrzyste i mniej uciążliwe procedury udzielania zamówień publicznych; wzmocnienie pozycji i ochrony praw wykonawców i podwykonawców, w tym zabezpieczenie ich przed problemami z płynnością finansową; zwiększenie liczby małych i średnich przedsiębiorców startujących w przetargach; uzyskiwanie jak najlepszej jakości towarów i usług, oraz wzrost innowacyjności polskiej gospodarki – takie mają być efekty nowego Prawa zamówień publicznych. Jego przepisy obowiązują od 1 stycznia 2021 r.