Polityka jakości

Główne cele prowadzonej polityki to:

1. Utrzymywanie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2015;

2. Podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez terminową ich realizację, minimalizację reklamacji oraz stałe monitorowanie;

3. Zaangażowanie pracowników w świadczenie usług spełniających wymagania klienta;

4. Utrzymywanie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom;

5. Ciągłe doskonalenie skuteczności sytemu zarzadzania jakością i spełnienie wymagań;

6. Wykorzystanie w sposób optymalny posiadanych zasobów oraz dostosowanie wyposażenia technicznego do potrzeb naszych klientów;

7. Badanie potrzeb naszych klientów;

8. Rozwijanie partnerskiej współpracy z naszymi klientami oraz dostawcami;

KONTAKT